Blogg
 Bruk vår poäng    Läs mer
     
för varje fläkta köpguide och råd

Om du flyttar in i en ny byggnad: Se upp för farliga kemiska cocktails. Nya studier har hittat två viktiga observationer:

 • 49 olika farliga VOCs (flyktiga organiska föreningar) detekterades1
 • Oskadliga flyktiga organiska föreningar smälter oväntat samman med andra gaser för att skapa nya skadliga VOCs (farliga kemiska cocktails)2

 2020 10 10 cocktail5

På europeisk nivå kräver REACH3 att alla kemikalier mäts och att utsläpp av gaser och potentiellt farliga kemikalier dokumenteras.

I flera EU-länder finns regler om inomhusklimatet. I nya bostäder och lägenheter kräver de nationella byggföreskrifterna ofta att inomhusklimatet är ”icke-skadligt och tillfredsställande”4. För närvarande finns det dock ingen tydlig övergripande utvärderingsmetod som kan användas. Ibland säkerställs luftkvaliteten inomhus (IAQ) med ett minimum av grundläggande ventilation. Men uttryckliga begränsningar av VOC-utsläpp är sällan på plats. (Ett undantag är dock gränsen för formaldehyd.)

Så i framtiden finns det viktiga frågor som varje land måste ta itu med:

 1. Få tydlighet om VOC-utsläppsnivåerna för byggmaterial, i) i en ny byggnad, ii) under de första åren efter idrifttagning, iii) när material plötsligt interagerar (de giftiga cocktailsna!). De nuvarande obligatoriska EU-deklarationerna är en bra utgångspunkt, men långt ifrån tillräckligt.

 2. De acceptabla VOC-nivåerna inomhus måste definieras. Idag är det oklart vad "ren luft" är.

 3. Ventilation i nya hem måste utvärderas. Det finns många kombinationsalternativ där extra ventilation - vid behov - är ett bra alternativ. Under de senaste åren har fokus på energiförbrukning ofta förhindrat någon form av behovstyrd ventilation, men god hälsa måste komma först och kan säkerställas med ventilation (om uteluften är ren).

 4. Hur kan ditt inomhusklimat mätas? Det ska vara enkelt och pålitligt. I skolor används koldioxidnivån ofta (den är långt över rekommenderade 600 ppm i upp till hälften av alla skolor). I vissa länder (Frankrike och Belgien) är tendensen att luftfuktigheten bestämmer om mer ventilation behövs. Naturligtvis används temperaturen också för att bestämma om luftcirkulationen ska ökas eller om den ska kylas (eller värmas) på något annat sätt. Alltför sällan används VOC’er som en avgörande faktor för att förbättra inomhusklimatet.

 5. Komplexiteten i extra ventilation är hög. Det är ett faktum att det finns för många VOC’er i nya byggnader och särskilt i köket (i både nya och gamla hem). Fukt är först och främst fienden i alla våtrum, det vill säga där du tar en dusch och tvättar dina kläder. Koldioxid är ett problem, antingen när du är många som är samlade i hemmet eller varje natt i ditt sovrum: Om du stänger dörren och inte har någon ventilation kommer du förmodligen att uppleva 2-3 gånger mer än den rekommenderade CO2-nivån när du vaknar på morgonen: Inte ett bra sätt att börja dagen.

Allt detta sagt ser vi att det finns en stark trend mot bättre ventilation. Vi rekommenderar starkt att du väljer en lösning där luften sugs ut, och därför föreslår vi en bra (väggmonterad) fläkta för ditt kök.

I framtiden kommer luftrening sannolikt att bli viktigare, särskilt om du inte kan få bra, ren luft utifrån.

 

Noter:

 1. Unwanted Chemicals When Building – see summary on page 9. (Original Title: Uønsket kemi i bæredygtigt byggeri). Published in 2016 by the Danish Ministry of Environment and Food.
 2. Even Sustainable Building Materials can have a Negative Impact on the Indoor Environment. (Original title: “Selv bæredygtige byggematerialer kan påvirke indeklimaet negativt”). Published October 2019 by Realdania. Contact: Jørgen Søndergaard,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 3. REACH. Construction Product Regulation. A guide to The CPR Requirements.
 4. Do Builders know enough about Indoor Climate Passes? (Original Title: Ved branchen nok om indeklimamærkningen.) 2020-09-10, Amanda Agergaard Bonnerup, Danish Technological Institute.

Vi har klassat alla fläktar

Den kraftfulla sökfunktionen ger dig tillgång till specifik information i över 1 000 test.
Använd NeutraTEST-Scoren för att guida dig.

Hitta den rätta för ditt kök - snabbt

Sortera efter ljudnivå eller utsugningskapacitet. Eller börja med priset.
Varje fläktbeskrivning medföljs av en bild, och det finns 9 typer av köksfläktar och flera färger att välja mellan.


Testresultat     Storbritannien     Tyskland     Frankrike     Danmark    Utan kostnad!

Vi använder cookies!