EU Normerne
 Brug vores Score    Lær mere
     
for hver emhætte købsguide + værd at vide

EU-Normerne

Den 1. januar 2015 blev det obligatorisk for alle emhættefabrikanter at offentliggøre tekniske datablade med 15 specifikke oplysninger per emhætte solgt på det europæiske marked. Målingerne beskrevet i disse nye EU-normer er baseret på anbefalingerne i IEC-normerne, International Electrotechnical Commission (læs mere længere nede). Hver enkelt EU-medlemsland står for kontrol af rigtigheden af disse informationer. I Danmark er det Energiministeriet, som har det overordnede ansvar for kontrolopgaven.

De nye EU-normer har til formål at reducere energiforbruget og fremgår af forordningerne EU 65/2014 og EU 66/2014, som komplementerer direktivet 2010/30/EU.

Således skal det nu fremgå, hvor meget energi en given emhætte bruger (specificeret på lys og motor) lige som der er defineret et loft, hvad angår udsugningskapacitet, på 650 m3/t. Dog må emhætten i boost-funktion gerne overskride dette loft, men kun den tid det tager at udsuge op til 100 m3, hvorefter emhætten automatisk skal gå tilbage til maks udsug. Denne forholdsregel er taget for at formindske tabet af varm luft fra køkkenet ved brug af emhætte.

Strengere krav, som allerede er defineret og offentliggjort, vil tage effekt i løbet af de kommende år.

Kontrolopgaven

Myndighederne i de 28 medlemslande i EU skal føre markedstilsyn, hvilket i Danmark foregår som følger:

Energistyrelsen, som hører under Energi-, Forsynings og Klimaministeriet, fører tilsyn med overholdelse af kravene til energimærkning (forordning 65/2014) og til ecodesign (forordning 66/2014).

Energistyrelsen har uddelegeret det praktiske tilsynsarbejde til SEE (Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter), som handler på vegne af Energistyrelsen i udførelsen af markedskontrollen.

Sekretariatet har eksisteret siden 1. januar 2011 og var senest i udbud i vinteren 2014.

Sekretariatet består af et konsortium bestående af Energistyrelsens Bureau ApS og Viegand Maagøe ApS.

Tilsynet foregår på flere niveauer:

  1. Er mærkningen synlig? Der kontrolleres i butikker, annoncer og andet trykt materiale, samt på internettet.
  2. Er oplysningerne på energimærke og datablad med produktinformationer korrekte? SEE kontrollerer, om fabrikanternes tests og deres dokumentation bekræfter mærkningens værdier og øvrige oplysninger om produktet.
  3. SEE kan vælge at udtage en model til fysisk test på et eksternt, uafhængigt akkrediteret testlaboratorium og i henhold til metoden fastlagt i lovgivningen. Lovgivningen for de forskellige produkttyper foreskriver også, hvor stor en afvigelse der må være imellem det oplyste fra fabrikanten og de af Energistyrelsen målte værdier. For emhætter tillades op til 5% margen på de fleste parametre, undtagen lydmålinger, som ikke må overstige de angivne værdier.
  4. Konstateres der uregelmæssigheder efter den fysiske test af ét eksemplar, indgås en dialog med producenten. I henhold til lovgivningen skal fabrikanten tilbydes en test af tre yderligere eksemplarer. Fabrikanten får her mulighed for at acceptere resultatet og tilrette energimærke og/eller oplysningerne for produktet.
  5. Ved fysisk test af tre eksemplarer skal gennemsnittet af de tre testresultater bekræfte oplyste værdier indenfor de tilladte afvigelser. I modsat fald er der sanktioner mod fabrikanten i form af betaling af alle test- og administrationsomkostninger, samt en om-mærkning eller tilbagekaldelse af produktet. De øvrige 27 EU medlemslande og Europakommissionen skal underrettes inden for 1 måned. Ved grove tilfælde foretages politianmeldelse med efterfølgende retslige sanktioner, herunder bødestraf.
  6. Tilsynet baseres på Energistyrelsen årsplan. Aktiviteterne prioriteres ud fra en række elementer, f.eks. nye produktområder under regulering, historiske resultater, oplysninger fra andre landes resultater, anmeldelser mv.

Du kan finde flere informationer om Energistyrelsen tilsyn (eksternt link åbner i nyt vindue). Her kan du også se de seneste resultater af Energistyrelsens kontrol (pdf, åbner i nyt vindue).


IEC-Normerne

For en almindelig forbruger som dig og mig er det uigennemsigtigt, hvad IEC-normerne betyder, hvordan resultaterne skal tolkes, om fabrikanterne har pålidelige tal og vi ved heller ikke, om der er et eksternt kontrolorgan, der på uvildig vis kontrollerer fabrikanternes målinger.

Hos NeutraTEST har vi brugt tid på at sætte os ind i IEC-normerne, og har bevidst valgt at bygge vores egne tests (Lab Score) op omkring, hvordan emhætterne monteres og bruges i det virkelige liv. Det betyder, at resultaterne af vore tests generelt er mere konservative end de tal, du ser på fabrikanternes datablade f.eks. angående støjniveau og udsugning.

Selv for de cirka 100 fabrikanter på verdensplan må det være en jungle at finde vej i IEC-normerne. For en almindelig køber af en emhætte er det tæt på umuligt at tjekke og forstå disse normer. Omkostningen til at købe dem er afskrækkende i sig selv (mere end 700 €) og som privatperson kan du ikke rekvirere dem, kun som firma. Nogle af normerne findes kun på engelsk og basal viden om statistik er et must.

IEC-normerne er kun anbefalinger. Hvis en emhættefabrikant vælger at følge disse anbefalinger, er det

  • op til fabrikanten at få deres produkter testet i overensstemmelse hermed af et (uafhængigt) testcenter
  • eller at vælge at følge de relevante nationale regler, hvis sådanne eksisterer, vedrørende krav og kontrol af IEC-normerne.

Et overblik

IEC 60704-1 er den grundlæggende norm mhp. at måle akustisk luftbåren lyd i hårde hvidevarer. IEC 60704-2-13 version 2.0 (som kun eksisterer på engelsk) tilføjer alle de undtagelser og specifikke elementer, som omhandler emhætter. For aktivt at bruge IEC 60704-2-13 er det nødvendigt også at erhverve ISO 3743-1, 3743-2 og 3755 såvel som ISO 9614-1, 9614-2 og ISO 7235. Slutteligt er IEC 61591 den internationale norm mhp. at måle udsugningskapaciteten for en emhætte.

Man behøver blot kaste et blik på ovenstående komplekse billede af normernes informations- og detaljerigdom for at forstå, at vores ønske om gennemsigtighed er begrundet. Vi ønsker at hjælpe dig med at vælge din emhætte på basis af rationelle og relevante argumenter, så du de næste 10-20 år kan leve glad og tilfreds med dit valg af emhætte.

Mest læste anmeldelser og guides

EMHÆTTER OG EMFANG - VORES ANBEFALINGER


Læs mere under menupunktet gode råd - værd at vide!

MEST LÆSTE TEST af EMHÆTTER


Eller gå direkte til vores sammenligningsværktøj for selv at vælge!

Vil du have en emhætte, der virker?

Brug vores NeutraTEST-Score!

Forstå NeutraTEST-Scoren

På baggrund af vores analyse af officiel EU-data, obligatorisk per 1. Januar 2015, vurderer vi med én samlet karakter, kaldet  NeutraTEST-Scoren, hvor god en emhætte er.

Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste.

Vi vægter emhættens udsugningskapacitet målt i m3/t og lydniveau målt i dB SPL (A), begge dele på minimum, maksimum og boost, med 60%. De resterende 40% er ligeligt fordelt mellem energiforbrug og fedtfiltereffektivitet.

Derudover tester vi løbende emhætter i vores eget laboratorium.

Hvis du vil se hvilke emhætter og emfang, der får den bedste NeutraTEST-Score, så gå direkte til vores emhætte-tests!

Læs EU-forordningerne
(pdf på dansk)

EU 65/2014  EU 65/2014

ikon pdf 22x22  EU 66/2014

© European Union

Klik her!

Testresultater 

 Vi har ranglistet ALLE emhætter

Den stærke søgefunktion giver dig adgang til mere end 1.000 tests. NeutraTEST-Scoren viser, hvor god hver emhætte er. 

Så du hurtigt finder den rigtige til dit køkken 

Du kan sortere efter støjniveau og udsugning. Eller du kan starte med prisniveauet. Du kan se fotos af hver emhætte samt vælge blandt 9 emhættetyper og mange farver.

Vi bruger cookies! Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, samtykker du.