Blog
 Brug vores Score    Lær mere
     
for hver emhætte købsguide + værd at vide

Emhætten er obligatorisk!

I køkkenet skal der over kogepladerne være en emhætte ... og emhætten skal have afkast til det fri skriver Statens Byggeforskningsinstitut i en uddybning af BR15, som er gældende for alt nybyggeri efter juni 2016. Så entydigt kan det udtrykkes.

Lad det hermed være slået fast, at emhætter, som recirkulerer luften, ikke bør anvendes, idet de ikke har udtræk til det fri og i øvrigt ikke fjerner fugt.


Bygger du nyt hus: viden om ventilation, indeklima og emhætter

Hvis et hus er forsynet med mekanisk ventilation, må emhætten dog indgå som en del af ventilationssystemet i stedet for at have direkte aftræk til det fri. Men det kan generelt ikke anbefales pga. aflejringer i ventilationssystement.

Notat SBi266 konkretiserer behovet for emhætter og præciserer blandt andet på side 20, at ”i boliger anses fugtbelastningen normalt som afgørende for ventilationsbehovet”.

Emhættens kapacitet

NeutraTEST foreslår emhætter med 3-4 gange højere afkast end tidligere, dvs. med et luft-afkast på 500-700 m3/h også i forbindelse med ventilationsløsninger. Dem kan du finde her fra mange fabrikanter! De tidligere anbefalede værdier for luftudtag på hhv. 72 m3/t og 144 m3/t (på maksimum) anses i dag som klart utilstrækkelige. ”Det anbefales derfor at anvende emhætter med væsentlig større kapacitet” (side 29 i SBi266).

De nævnte værdier er typisk det niveau, som emhætter i lejligheder og etagebyggeri hidtil har kunnet ’præstere’. Der er brug for nye løsninger på området for at opfylde BR15. Kort sagt: brug for emhætter med afkast til det fri og med en høj kapacitet - hvilket ”kun vil have begrænsede energimæssige konsekvenser, da en emhætte typisk kun er i drift kortvarigt”. Til gengæld stiller det krav til en tilfredsstillende bygningsmæssig løsning for hver boligenhed – også i større byggerier.Energirammen

Emhætter skal bruges og være effektive, ingen tvivl om det! Optimeringsproblemet opstår, når nybyg ses i den energimæssige sammenhæng, kaldet ’energirammen’. Fordi nybyg af ’småhuse’ skal opfylde BR15s krav om et årligt energiforbrug på maks ca. 35 kWh pr. opvarmet m2 (og blot 20 kWh, hvis man vælger at benytte BR2020), må emhætten selvfølgelig ikke smide en masse varme ud.

Balancen bliver mellem

 • på den ene side at optimere maksimalt for at spare energi, idet energirammen er entydig og en showstopper, hvis den ikke overholdes, og
 • på den anden side at leve op til de mange og relativt klare krav til indeklimaet, som fremgår af BR15 og SBi266. Desuden skal der fokuseres på, at luftforbrugende udstyr (emhætte, brændeovn, tørretumbler samt nødvendigt udsug fra vådrum og køkken) kan fungere perfekt, hvilket vil sige med rigelig forvarmet luft og størst mulig varmegenvinding af ”fraluften”, før den kastes ud i det fri.

Energirammen kommer reelt til at veje tungest, fordi der, bortset fra præcise materialekrav og ret lave krav til punktvis udsugning fra vådrum (10-20 l/sec), ikke er et overordnet målbart krav til indeklimaet.

Ved nybyg skal der således

 1. først vælges byggeregulativ (BR15 eller 2020) og dermed energiramme,
 2. dernæst vælges ventilationsløsning (mekanisk eller naturlig) og
 3. endelig besluttes hvordan emhætten og dens opsætning skal sikre, at indeklimaet ved spidsbelastning genetableres hurtigst muligt.

Ved valg af mekanisk ventilation glemmes 3. etape ofte, og emhætten kommer dermed både til at larme for meget og blive meget lidt effektiv, idet den ikke får tilført nok luft (huset er for tæt).

Yderligere er der den støjmæssige faktor ved mekanisk ventilation. Dels er overholdelsen af 30 dB (25 dB for 2020) ikke givet på forhånd, dels er støjgenen en ekstra faktor i indeklimaet, som for mange er vigtig at undgå.

Baggrunds-, basis-, og behovsstyret ventilation

Dansk Indeklima Mærkning under Teknologisk Institut er et skridt i den rigtige retning. Det skal selvfølgelig sikres, at materialer er gift- og gasfrie, og at de meget små mængder, som altid vil forekomme, fortyndes ved korrekt udført baggrundsventilation, selv for et lukket og aflåst hus.

I ovenstående tager vi udgangspunkt i en dagligt anvendt helårsbeboelse, hvor basisventilationen skal sikre, at indeklimaet er godt og fugtfrit, f.eks. når udetemperaturen er ”normal” og rummene om natten og i dagtimerne benyttes ”normalt”.

Hos NeutraTEST er vores fokus på de ”unormale” situationer, hvor der er behov for en langt kraftigere ventilation (behovstyret ventilation), f.eks. når

 • brændeovnen kører på fuldt blus
 • stearinlysene brænder i alle vinduer
 • mange mennesker samlet i kort eller lang tid
 • der steges og kokkeres både normalt og intensivt
 • hele familien bruger badefaciliteter
 • vejret er ekstremt (både koldt og varmt)

For vores velvære køber vi en emhætte. Vores fælles ønske er, at den skal fungere, så vi kan gøre de ting, vi brænder for!

Sørg derfor for, at din emhætte sikres rigeligt tilluft enten med luftventiler som automatisk eller manuelt åbnes, når emhætten bruges, eller ved et relæ, som booster indtaget i ventilationssystemet til maks indluft, som eventuelt kan forstærkes med et ekstra luftindtagsarmatur.

Mest læste anmeldelser og guides

EMHÆTTER OG EMFANG - VORES ANBEFALINGER


Læs mere under menupunktet gode råd - værd at vide!

MEST LÆSTE TEST af EMHÆTTER


Eller gå direkte til vores sammenligningsværktøj for selv at vælge!

Vil du have en emhætte, der virker?

Brug vores NeutraTEST-Score!

Forstå NeutraTEST-Scoren

På baggrund af vores analyse af officiel EU-data, obligatorisk per 1. Januar 2015, vurderer vi med én samlet karakter, kaldet  NeutraTEST-Scoren, hvor god en emhætte er.

Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste.

Vi vægter emhættens udsugningskapacitet målt i m3/t og lydniveau målt i dB SPL (A), begge dele på minimum, maksimum og boost, med 60%. De resterende 40% er ligeligt fordelt mellem energiforbrug og fedtfiltereffektivitet.

Derudover tester vi løbende emhætter i vores eget laboratorium.

Hvis du vil se hvilke emhætter og emfang, der får den bedste NeutraTEST-Score, så gå direkte til vores emhætte-tests!

Klik her!

Testresultater 

 Vi har ranglistet ALLE emhætter

Den stærke søgefunktion giver dig adgang til mere end 1.000 tests. NeutraTEST-Scoren viser, hvor god hver emhætte er. 

Så du hurtigt finder den rigtige til dit køkken 

Du kan sortere efter støjniveau og udsugning. Eller du kan starte med prisniveauet. Du kan se fotos af hver emhætte samt vælge blandt 9 emhættetyper og mange farver.

Vi bruger cookies! Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, samtykker du.