Bredde
 Brug vores Score    Lær mere
     
for hver emhætte købsguide + værd at vide

På basis af vore tests anbefaler vi, at emhætten skal være 1,5 gang så bred som dit komfur!

Dette gælder især for induktionskogeplader.

 • Hvis dine induktionsplader er 50 cm brede, f.eks. i et bordkomfur på 60 cm, så skal din emhætte være mindst 80 cm.
 • Er dine induktionskogeplader 70 cm eller bredere, så har du brug for en emhætte på 120 cm.

Til en kogeø med induktion skal din frithængende emhætte være dobbelt så bred som koge/stege-området.

Det er bredden af selve emhættefilteret, som er vigtigst, men da denne oplysning sjældent foreligger, har vi valgt at fokusere på og bruge emhættens totalbredde. Som indikator er den anvendelig og nemt tilgængelig.

 

5 tips til at vælge din emhættebredde

5 gode råd til at montere din emhætte

1. Den effektive bredde af dine kogeplader.

2. Kogepladetype. Elplader, gaskomfur, keramiske plader, og induktion er meget forskellige.

3. Ophængningshøjde for emhætten, dvs. afstanden mellem kogeplader og emhætte.

4. Emhættetype, mere præcist om der er en mur til at guide luften ind i emhætten.

5. Dimensionerne i dit køkken, og hvad du har lyst til at kigge på.

1. tip: Bredden på dit kogeområde er afgørende

Det reelle kokkereringsområde er mindre end den fulde bredde af komfuret. Hvis du kun bruger een gryde, burde der være et fleksibelt kogeområde, så midten af komfuret kan bruges ... Det ville være idealsituationen for en emhætte. Reelt har næsten alle komfurer dog faste kogeplader, og derfor skal emhætten være bred nok, dvs. bredere end alle komfurets kogeplader.

2. tip: Kogepladetypen er vigtig

Luften går op ...Typen af dit komfur er vigtig. For induktionsplader har du brug for en bredere emhætte end for de klassiske komfurtyper.

Din emhætte skal have bredden til at fange em, os og fedt. Emfanget skal altså dække den spredning, som sker af damp og luft, inden det rammer emhætten. Kogning og stegning foregår ved, at en varmekilde varmer maden op. Varm luft stiger opad. De traditionelle opvarmningsformer som gas, el-plader og keramiske plader bliver varme og forstærker dermed luftens opdrift. Dette er ikke tilfældet for induktionsplader. Når vand koger og damper, så stiger luften stadigvæk opad, men nu mere vifteformet.

Måden, som luften stiger op til emhætten på, påvirkes altså af kogepladetypen:

 • Induktionsplader spreder damp meget mere, da det kun er dampens egentemperatur som får den til at stige og blive ved med at stige op til emhætten. Søjlen bliver vifteformet. Se her.
 • Gaskomfurer varmer luften kraftigt omkring gryden og vandet i gryden mindre kraftigt, så det føles som om - og ser ud som om - at det damper signifikant mindre. Dampen ledes lige op af den varme omgivende luft. Se her.
 • Når gasblusset slukkes, falder temperaturen på vandet og vanddampen bliver signifikant tydeligere. Uden den direkte varme fra gasblusset stiger dampen ikke længere pænt lige opad. Se her.
 • elplader buldkoger vandet, der er fuld blus på dampen, og dampsøjlen går lige opad – og det bliver den ved med i en rum tid efter at blusset er slukket. Eftervarmen får al luft til at stige ... direkte op i emhætten. Se her.

Induktionsplader er kommet for at blive, da madlavningen er nem og præcis. Desuden fungerer de med magnetisme, som er super hurtig og ikke opvarmer komfur eller omgivelser unødigt. Gaskomfurer har mange af de samme madlavningstekniske fordele, men fedter mere, er meget langsommere (dvs. mindre kraftige) og sværere at gøre rene. Traditionelle el-plader er ikke hurtige til at varme op eller køle ned (av!!), men der er saft og kraft på varmen, når de er blevet varmet op. Det samme gælder for keramikpladerne, som er nemmere at gøre rene.

3. tip: Tag højde for afstanden mellem komfur og emhætte

60, 90 eller 120 cm - hvor bred skal min emhætte være?NeutraTEST anbefaler, at emhætten generelt skal være 50% bredere end komfuret. Dermed har vi taget højde for en afstand på op til 80-90 cm mellem emhætte og kogeplader. Især med induktionskomfurer, hvor dampen spredes mere, medfører en større afstand til bordpladen et behov for en bredere emhætte.

Husk at placere din emhætte højt nok. Det vigtigste er trods alt at kunne lave mad i en god arbejdsposition, hvor du kan se ned i dine gryder!

4. tip: Emhættetypen har betydning

Det optimale emfang fanger luften som i en tragt, inden den suges væk – som det er tilfældet for væghængte emhætter. Skabe på hver side af en indbygget emhætte har delvist den samme rolle.

De skrå (eller hovedløse - ”kopf-frei” på tysk) emhætter giver mening, selvom de ikke er ’kamin-formet’. Disse vertikale modeller er meget populære, og de er overraskende effektive. Kombinationen af, at de kan placeres lavere, dvs. tættere på komfur og gryder, samt at de trods alt befinder sig direkte over komfuret, gør, at de klarer sig fremragende mht. udsug og fedtfiltrering. Den skrå emhætte er således en rigtig god både ergonomisk og effektiv løsning. Husk dog afkast til det fri – recirkulering af luften er ikke optimalt – men det er en anden debat!

Det giver (næsten) sig selv, at en bordemhætte og endnu mere dem, som suger fra en position under grydens overkant, har svært ved at trække dampviften fra induktionskogning ind i den lateralt placerede emhætte. Meget nemmere er det dog ikke at tvinge dampen i en opadstigende varmebølge fra gasblus eller elplader ind i en hævbar bordemhætte. Her hos NeutraTEST er vi ikke fan af bordemhætter!

Også de frithængende emhætter, typisk over en køkkenø med gas- eller induktionsplader, har hårde odds, da de mangler den mur, som luften ved en væghængt emhætte guides af.

Ligeledes er det relativt logisk, at en loftsemhætte, som normalt vil befinde sig ca 1,5 meter over kogepladerne, ikke målrettet vil kunne suge mados og damp ud, men mere får en rolle af øget ventilering, når der laves mad. Dermed fjernes damp gradvis, men lugten risikerer at blive hængende, og fedt og os må forventes at aflejre sig overalt i køkkenet.

Kort sagt, når du har mulighed for at nytænke dit køkken, så placer emhætten på en væg med direkte udtræk til det fri enten over tag eller ved murgennembrud (kræver oftest kommunal dispensation).

5. tip: Køkken og emhætte spiller sammen

Proportionerne skal være i orden. Har du plads, så vælg en god væghængt model, evt. én af de skråtstillede modeller. Hvis du ønsker en diskret løsning, så overvej indbygningsemhætter på 90 eller 120 cm. Der er nu fremragende modeller til rimelige penge.

Kraftigt udsug er helt sikkert en fordel. EU-norm 65/2014 foreskriver et maksimalt luftudsug på 650 m3/t. Dog er der taget højde for, at der punktvis kan være behov for ekstra kraftigt udsug. Således må et intensivt niveau (ofte kaldet ’boost’) udsuge op til 100 m3 luft, før det automatisk skal gå tilbage til det ”maksimale” udsugningsniveau. Men, har man lyst og brug for det, kan man jo trykke på boost-knappen igen ;-).

ALTSÅ:

 1. Et emfang, der mekanisk guider luften som en tragt, er at foretrække. Men de skrå væghængte er også en god løsning.
 2. Indbygningsemhætter (undtagen bord- og loftsmodeller) har skabe til hjælpe med at holde på luften.
 3. Den faktiske filterflade kan, især på emhætter med glas, være meget mindre en den angivne totalbredde.

Du er med andre ord nødt til at være opmærksom og tage et målebånd med, når du er ude at kigge på emhætte. Kig på filtrets størrelse (bredde) og lad det være afgørende for, hvor bred emhætten ’i virkeligheden’ er.

Emhætte og kogeplader er to hårde hvidevarer, som går hånd i hånd. Emhættens bredde er essentiel for at få et køkkenudsug, der fungerer. Logisk set skal komfur/kogeplader og emhætte købes – eller i det mindste vælges – samtidigt!

Ovenfor har vi redegjort for, hvordan du finder den rigtige bredde. Tommelfingerreglen er simpel: Emhætten skal mindst være halvanden gang bredere end komfuret. Dermed er du sikret, at luften kan fanges og føres ud i det fri på fornuftig vis.

Bredden på emhætten og dens øvrige tekniske data hænger også sammen. Når bredden er lagt fast bliver det et spørgsmål om udsugningskapacitet, støjniveau og design for at vælge den endelige model.

Der er mange måder at bestemme den teoretiske eller maksimalt mulige udtræksvolumen på. Det kan du læse mere om under "værd at vide: luftudsugning".


Metoder til at finde den rigtige emhættebredde - hvad bliver der ellers sagt på det store web?

Når du surfer nettet tyndt for at finde svar på dit spørgsmål om, hvor bred din nye emhætte skal være, falder du over vidt forskellige tilgange, nogle mere logiske end andre.

Her kommer et udpluk, som sagt nogle er mere logiske end andre, bedøm selv:

 1. Alle emhætter skal placeres centralt over kogepladerne på en sådan måde, at emhætten dækker dem tilstrækkeligt. For at bestemme hvilken emhættebredde passer bedst til din kogeplade, kan du tegne en imaginær retlinie opad fra komfurets kant op til emfangets kant. En vinkel på 5° udad for vægmonterede hætter er tilrådelig, mens den for frithængende hætter skal være mindst 10°. Dermed får monteringshøjden på emhætten betydning for den ønskede bredde. Kilde.
 2. Når man køber en emhætte sammen med induktionskogeplader anbefaler vi altid at købe 2 x større end kogepladen. F.eks. hvis din induktionskogeplade er 60 cm, anbefales det at købe en emhætte med filterområde på mindst 80 cm (således ikke inkluderet modeller, hvor glasset bredde er 80 cm, og selve filterområdet kun er 60 cm eller hætter, hvor filtrene er fuldt dækket af paneler). Kilde
 3. Emhætter bør på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3 – 0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant. Kilde
 4. Jo bredere emhætten er, jo bedre suger den, men der er grænser for, hvor stor en emhætte bør være. Emhætten bør ikke være så stor, at den dominerer alt for meget. Kilde
 5. Jo bredere din emhætte er des bedre opsuger den fedtpartikler. Når det er sagt, skal du selvfølgelig finde den emhætte, der matcher din stil og samtidig passer ind i køkkenets samlede udtryk. De bredeste emhætter måler typisk 110 cm og de smalleste 60 cm. Kilde
 6. Vælg en emhætte, der er mindst lige så bred som kogesektionen. Pladsen i køkkenet er selvfølgelig vigtig, når du skal vælge emhættens bredde. Men for at opnå den bedste effekt, skal du vælge en emhætte, der er bredere elle mindst lige så bred som kogesektionen. Derved garanteres en god sugeevne. Kilde (side 17).
 7. Bredden af en hætte skal bestemmes i henhold til:
  - Bredden af din kogeplade (det er bedre, hvis den er lidt bredere end din kogeplade)
  - Den ledige plads i dit køkken (hvis du løber tør for plads, skal din emhætte være mindst lige så bred som din kogeplade). Kilde

Mest læste anmeldelser og guides

EMHÆTTER OG EMFANG - VORES ANBEFALINGER


Læs mere under menupunktet gode råd - værd at vide!

MEST LÆSTE TEST af EMHÆTTER


Eller gå direkte til vores sammenligningsværktøj for selv at vælge!

Vil du have en emhætte, der virker?

Brug vores NeutraTEST-Score!

Klik her!

Testresultater 

 Vi har ranglistet ALLE emhætter

Den stærke søgefunktion giver dig adgang til mere end 1.000 tests. NeutraTEST-Scoren viser, hvor god hver emhætte er. 

Så du hurtigt finder den rigtige til dit køkken 

Du kan sortere efter støjniveau og udsugning. Eller du kan starte med prisniveauet. Du kan se fotos af hver emhætte samt vælge blandt 9 emhættetyper og mange farver.

Vi bruger cookies! Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, samtykker du.