Blog
 Brug vores Score    Lær mere
     
for hver emhætte købsguide + værd at vide

Hvis du bor i lejlighed og har stærkt på fornemmelsen, at din emhætte ikke fungerer, så læs videre. Kunne du forestille dig, at din emhætte har hverken motor eller ventilator?

Problemet med emhætter i lejligheder med centralventilation er:

        • at du ikke må skubbe beskidt køkkenluft ind i kanalsystemet på centrale ventilationssystemer, OG
        • at producenterne - af en eller anden grund - har opfundet en standard (EN 13141-3), der gør det muligt for dem at installere ret dyre "look-a-like" emhætter uden ventilatorer. Dette er vildledende for brugeren.

Løsningen er en rigtig emhætte (i henhold til IEC 61591) i hver lejlighed og med udsug til det fri.

I de fleste lejligheder er der centralventilation. I så fald er emhætten kun en mere eller mindre pejseformet, passiv hætte (eller emfang!), som fanger den varme, opstigende, forurenede luft. Derfor er det ikke overraskende ...

at du – hvis du bor i en lejlighed - måske har bemærket : Det at tænde emhætten gør ikke nogen stor forskel, bortset fra lys på komfuret.

Standarden DS/EN 13141-3:2017 taler direkte om emfang uden motor: ”Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 3: Emhætter uden ventilator til boliger”.

Sådan står det sort på hvidt, helt uden at skamme sig. Et emfang uden ventilator!

EN13141 text from 2017

Du ønsker antageligvis et køkken med emhætte. Og du tror måske, du får et emfang, der fungerer; men noget andet er vigtigere: nemlig risikoen for brand.

Årsagen er enkel. Hvis den beskidte luft fra dit køkken sendes direkte ind i ventilationskanalerne, så fyldes det hurtigt med brandfarligt fedt.

For at undgå tilstopning af den centrale ventilation er der reelt kun 3 muligheder, hvor den første er den allerede nævnte ovenfor. Både mulighed 1) og 2) er er ikke gode for vores indeklima:

1) Emhætter uden motor gør, at luften forlader køkkenet så langsomt som muligt; derved får det meste af fedtet tid til at aflagre sig i køkkenet eller pænt og nydeligt i fedtfiltrene. Med andre ord et “emfang” uden ventilator (blæser) og uden reel udsugning af den beskidte luft, hvilket nøjagtigt er det som beskrives i EN13141-3. Luftcirkulationen vil ikke være højere end 130-270 m3 / t, hvilket er det gennemsnitlige niveau for den luftmængde, der flyttes med normal basisventilation.

Til sammenligning: En egentlig emhætte i henhold til IEC61591 har udsug på op til 650 m3/t ved maksimalt niveau og endnu mere i boost.

2) Emhætter, hvor luften ledes tilbage til køkkenet. I dette tilfælde er luftcirkulationen også lav af samme grund som nævnt ovenfor (så fedtet kan aflagre sig alle mulige steder). Disse recirkulationsemhætter bruger kulfiltre til at fjerne noget af lugten. Det er ikke en god løsning. Det er ikke særlig effektivt, filtrene varer ikke længe, ​​og de fleste lejere har tendens til ikke at skifte filtre, idet de koster penge. Positivt er det dog at rørene i centralventilationen forbliver rene, idet der ikke kommer snavset køkkenluft ind i systemet.

3) En rigtig emhætte (i henhold til IEC 61591) i hver lejlighed og med udsug til det fri. Dette er vejen frem. På nuværende tidspunkt sker det næsten ikke i etagebyggeri.

Med den optimale løsning har emhætten udluftning på taget. I moderne bygninger med fokus på isolering, energiforbrug og meget lufttætte konstruktionsmetoder er det desuden vigtigt at have et ekstra luftindtag, når emhætten tændes. Hver lejlighed skal have sin egen kontrollerede luftstrøm, der tager højde for både energiforbrug og indeklima, og hvor luft-flowet tilpasser sig i overensstemmelse hermed.

 

EN 13141-3

Vedrørende EN13141-3 er det især kapitel 7 ("Test af ydeevne" med "en emopfangsevne ≥ 75%"), som ikke giver mening hverken i ordvalg, testprocedure eller fortolkning af resultaterne.

Så vidt vi er orienteret blev testmetoderne udviklet i Sverige for mange år siden. Heldigvis er det også der, at den direkte henvisning til EN13141 i bygningsreglementet blev droppet for næsten 25 år siden (i 1996).

I Danmark bokser teamet bag BR20 (november 2020) med en ny udgave af BR20, hvor henvisningen til EN13141 forhåbentlig snart er fortid.

Mon ikke resten af ​​Europa også snart følger trop 😉.

Mest læste anmeldelser og guides

EMHÆTTER OG EMFANG - VORES ANBEFALINGER


Læs mere under menupunktet gode råd - værd at vide!

MEST LÆSTE TEST af EMHÆTTER


Eller gå direkte til vores sammenligningsværktøj for selv at vælge!

Vil du have en emhætte, der virker?

Brug vores NeutraTEST-Score!

Forstå NeutraTEST-Scoren

På baggrund af vores analyse af officiel EU-data, obligatorisk per 1. Januar 2015, vurderer vi med én samlet karakter, kaldet  NeutraTEST-Scoren, hvor god en emhætte er.

Skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste.

Vi vægter emhættens udsugningskapacitet målt i m3/t og lydniveau målt i dB SPL (A), begge dele på minimum, maksimum og boost, med 60%. De resterende 40% er ligeligt fordelt mellem energiforbrug og fedtfiltereffektivitet.

Derudover tester vi løbende emhætter i vores eget laboratorium.

Hvis du vil se hvilke emhætter og emfang, der får den bedste NeutraTEST-Score, så gå direkte til vores emhætte-tests!

Klik her!

Testresultater 

 Vi har ranglistet ALLE emhætter

Den stærke søgefunktion giver dig adgang til mere end 1.000 tests. NeutraTEST-Scoren viser, hvor god hver emhætte er. 

Så du hurtigt finder den rigtige til dit køkken 

Du kan sortere efter støjniveau og udsugning. Eller du kan starte med prisniveauet. Du kan se fotos af hver emhætte samt vælge blandt 9 emhættetyper og mange farver.

Vi bruger cookies! Hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside, samtykker du.